MIKÄ HYÖTY TYÖNTUTKIMUKSISTA SAADAAN?

Mittausten jälkeen kaikki työajat ovat yhteismitallisessa ja vertailukelpoisessa muodossa, jolloin esimiehillä
on uusi luotettava työkalu tuottavuuden kehittämiselle.      

Työntutkimustuloksia voidaan hyödyntää useilla käyttöalueilla, joita ovat:

Varsinaisten työaikojen määrittäminen arrow Saadaan yhteismitalliset aikastandardit
Työmenetelmien kehittäminen arrow Työaika on menetelmäkehityksen yksi perusta
Koneiden käyttöaste arrow Todellinen tieto käyttöasteesta
Valmistustavoitteiden määrittely arrow Tuotannon kuormituslaskenta
Henkilöstön motivointi arrow Valmistuksen työvaiheiden tavoitetyöajat
Tuottavuuden seuranta arrow Tuottavuusmittarien elementit
Tuotekohtainen tuotehinnoittelu arrow Oikeat työajat tuotehinnoittelun pohjaksi
Suorituspalkkaus arrow Suorituspalkkauksen perusteet

- Työntutkimus on investointi , joka alkaa maksaa itseään heti takaisin
- Työntutkimus ei ole ylimääräinen toiminto vaan osa tehokasta johtamista
- Mihin perustuu supertehtaiden menestys - tuhansiin työntutkimuksiin

- Vähemmällä työllä parempi tulos

TYÖNTUTKIMUKSEN AMMATTILAINEN - MODERNI KELLOKALLE

 

Käytössämme olevat modernit ohjelmat ovat mahdollistaneet sen, että olemme pystynneet mittaamaan yritysten laajoja tuotekirjoja kohtuullisessa ajassa. Tietojen tallennus suoraan kannettavalle tietokoneelle lyhentää tutkimuksen kokonaisaikatarvetta noin 40 % aikaisempaan verrattuna. Tuloksia voidaan helposti simuloida, järjestellä tai linkittää suoraan työvaiheluetteloihin. Yhtä tuotetta kohden tarvittava mittausaika on lyhyt verrattuna tuotteen koko elinkaaren aikaan.

Yrityksen tärkein voimavara on edelleen henkilöstö ja sen käyttämä työaika. Yritysjohdon tärkeänä tehtävänä on huolehtia siitä, että henkilöstöllä on edellytykset käyttää tämä työaika tehokkaasti.