YRITYKSEN OMAN TYÖNTUTKIJAN KOULUTUSPAKETTI

Yrityksen oman työntutkimustoiminnan käynnistämiseksi voin tarjota tuotteistetun työntutkijan koulutuspaketin, jonka avulla työntutkimustaito voidaan saavuttaa viikon intensiivisellä opiskelulla.

MITEN VIIKKO VOI RIITTÄÄ?

Nopea omaksuminen perustuu valmiisiin tiedostoihin, joilla työnmittaustoiminta voidaan aloittaa välittömästi
Kaikki tieto tallennetaan suoraan kannettavalle, jossa laskenta on valmiina heti mittauksen loputtua;
tiedostot on helppo sisäistää ja soveltaa yrityksen työvaiheiden edellyttämään muotoon.

MITÄ EDELLYTETÄÄN?

Tarvitaan vain päätös, että yrityksesi työnmittaustoiminta käynnistetään.
Tarvitaan henkilö, jonka tehtäviin työntutkimustoiminta tulee kuuluumaan.
Henkilön on oltava koulutusviikon ajan vapaa kaikista muista tehtävistä.

Viikon intensiivisen opiskelun ja yhteistyön tuloksena työntutkimuksesta vastaava henkilö
hallitsee täysipainoisesti yrityksen tuotteiden työnmittauksen.

TYÖNMITTAUSTOIMINNAN TYÖVÄLINEET:

ball Kannettava tietokone, johon on valmiiksi tallennettu kaikki työntutkimustiedostot ja kello-ohjelma
ball Laajat esimerkkitiedostot työnmittauksista ja tietojen soveltamisesta käytäntöön 
ball Siirrettävä työntutkimuspöytä kannettavalle ja jatkojohto 

ball Työntutkimuskello ja kelloteline   
ball Videokamera ja kamerateline
ball Kellolauta liikkuvan työn väliaikaiseen kirjaukseen

VIIKON KOULUTUSOHJELMA:

ball Työntutkimuksen perusteiden informaatiokoulutus johdolle ja avainhenkilöille
ball Työntutkimuksen perusteiden informaatiokoulutus tuotantohenkilöstölle 
ball Perusteellinen teoriakoulutus työntutkimuksesta vastaavalle henkilölle 

ball Käytännön harjoittelua erityyppisissä työvaiheissa 
ball Tutkimustulosten analysointia ja simulointia
ball Syventävää teoriaa ja sovellusvaihtoehtoja saadusta tuloksista

ball Käytännön tutkimuksia erityyppisistä työvaiheista
ball Avainkohteiden kertaus ja yhteenveto