Automatisoidut tyÖNTUTKIMUSOHJELMAT

Käytössämme on modernit ohjelmat, jotka soveltuvat kaikkiin eri työntutkimustarpeisiin.

ball Tiedot tallentuvat suoraan digitaalisessa muodossa, jolloin tulokset ovat valmiina vaihtoehtojen simulointiin ja standardiaikojen muodostamiseen.
ball Ohjelmalla voidaan tutkia usean henkilön työtä yhtä aikaa, joka manuaalisin keinoin ei onnistu.
ball Tulosten laskenta tapahtuu automaattisesti reaaliajassa.
ball Tutkimustulosten jäljitettävyys on 100 %


Ohjelmat

ball Normaaliaikatutkimus
ball Yhdistetty normaaliaika sekä ajankäyttötutkimus
ball Yhdistetty normaaliaika sekä ajankäyttötutkimus projekteille
ball Ajankäyttötutkimus  

Normaaliaikatutkimus

Soveltuu yhden henkilön lyhytaikaisten toistuvien työvaiheiden tutkimiseen. Tutkimustuloksena saatavat työarvot (T), sekä tutkimuksen aikana toteutuneet apuajat päivittyvät automaattisesti reaaliajassa. Taulukkomuodossa olevia tuloksia on helppo yhdistellä esimerkiksi standardiaikataulukoiksi.
Tutkimuksessa käytetään erillistä kelloa.

 

Normaaliaika sekä ajankäyttötutkimus

Soveltuu 1-6 henkilön normaaliajan sekä ajankäytön yhtäaikaiseen tutkimiseen. Tuloksena saadaan täysin tyhjentävät tiedot koko tutkimusprosessin aikaisista tapahtumista. Samalla tutkimuksella voidaan tutkia vaikka neljä viikkoa kestävää kokoonpanotyötä.

Automaattisesta lajittelusta nähdään mm. ajankäytön jakauma, sarakearvojen avulla erotellut eränumeron sisäiset vaiheet, jotka jakautuvat alussa määriteltyihin valmisteluaikoihin ja jalostavaan työhön.

 

 

Normaaliaika sekä ajankäyttötutkimus - projekti

Soveltuu samoin 1-6 henkilön normaaliajan sekä ajankäytön tutkimiseen, mutta on lähinnä suunnattu projektiluonteiseen kohteeseen, jossa valmisteluajat ja jalostava työ halutaan eritellä. Tuloksena saadaan täysintyhjentävät tiedot tutkimusprosessin aikaisista tapahtumista.

Automaattisesta lajittelusta mm. nähdään ajankäytön kokonaisjakauma ja lisäksi henkilökohtaiset työaikajaot, joka on tärkeä tieto projektityyppisessä yhteistyössä.

 

Ajankäyttötutkimus

Soveltuu 1-7 henkilön ajankäytön tutkimiseen ja apuajan määritykseen. Tuloksena saadaan tyhjentävät tiedot ajankäytöstä.

Yhteenvetovälilehdellä näkyy täydellinen aikajako minuutteina, prosentteina ja grafiikkana. Aikajako näkyy sekä työvuorokohtaisesti että kokonaisjakautumana.

 

Ohjelmia voidaan käyttää myös havainnointitutkimuksessa

Ohjelmat yrityksen omalle tYÖNTUTKIJALLE

Olemme myyneet ohjelmia yrityksille, joilla on oma työntutkija. Ammattitaitoinen työntutkija
omaksuu ohjelmat 1-2 päivässä.

tarjous