TyÖNTUTKMUKSEN LÄHIHISTORIA

Yhdeksänkymmentäluvulla työntutkimus lopetettiin monessa yrityksessä ja samalla tämä hiljainen tieto alkoi hävitä. Nyt työntutkimus-tarve on kuitenkin tiedostettu uudelleen ja samalla sen luonne on muuttunut:
Työnmittauksella haetaan ensi kädessä yrityksen tuotteiston todellisia työaikoja, joita yritys tarvitsee.

TyÖNTUTKMUS tÄNÄ PÄIVÄNÄ

Työntutkimustoiminnan selkeyttämiseksi EK:n ja SAK:n Tuottavuusasiantuntijatyöryhmä on päivittänyt työntutkimuksessa käytettävät menettelytavat vastaamaan yritysten ja työpaikkojen nykypäivän tarpeita.
Kaikkia tuottavuuden kehittämistyön systemaattisia menetelmiä ja tekniikoita kutsutaan yleisnimellä työntutkimus. Työntutkimuksen rooli on muuttunut kohti laajempaa kehittämistä, jossa yrityksen koko henkilöstö kehittää tuottavuutta yhteistyössä työnantajan kanssa. Tämä on tarpeellista, koska kilpailijat ovat talon ulkopuolella.

Työntutkimuksen tavoitteena on kehittää taloudellisin, tehokkain ja turvallisin menetelmä työn
tekemiseksi, vakiinnuttaa eli standardisoida tämä työmenetelmä, opastaa työmenetelmä työntekijöille
sekä selvittää tällä menetelmällä työhön kuluva aika.

Työntutkimuksen menettelytavat [Lataa PDF tästä]Keskusliitotasolla on myös listattu nykypäivän työntutkimuksen käyttöalueet, jotka ovat:

 • Tavoitteiden asettaminen
 • Tuotteiden suunnittelu
 • Menetelmien suunnittelu ja vaihtoehtojen valinta
 • Koneinvestointien suunnittelu
 • Tuotannon layoutin ja materiaalinkäsittelyn suunnittelu
 • Työkalujen, jigien ja työpisteiden suunnittelu
 • Resurssien suunnittelu ja ohjaus
 • Tuotannon virtautus ja tasoittaminen
 • Kuormituksen selvittäminen ja työn mitoitus
 • Tuotannon ohjaus ja toimitusaikojen vahvistaminen
 • Tuotteiden hinnoittelu ja kustannuslaskenta
 • Suoritukseen perustuva palkkaus
  Tutkimustietojen tallennus suoraan kannettavalle